Just another WordPress.com site

Miljö arbetet

fakta matavfall

 

påverkar människor

 

Sopor historia

Brevet

brev från ön pdf

Iliaden film och bok

Den klassiska berättelsen om Illiaden finns både som bok och film och har lästs/setts av miljontals människor världen över. Jag själv har både läst boken och sett filmen och kan se stora skillnader samt likheter. De stora skillnaderna är att i boken så framstår det fler gudar och mycket handlar egentligen om gudarnas kraft, där t.ex Akillies framstår som en gud medan i filmen som en speciell krigare. Gudarnas tankar och verkan kan man se i boken men inte i filmen, antagligen för att göra den så verklig som möjligt. Jag tror att om man skulle få med gudarna i filmen så hade filmen inte varit så bra och verkligheten hade förvrängts.

 

Det finns många likheter och man kan känna igen sig i både filmen och boken men det förklaras på olika sätt. I boken får man den känslan att overkliga saker sker medan i filmen så ser man inga onaturliga skeenden, bortsett från det så är själva handlingen detsamma.

En speciellt bra del i boken och en väldigt spännande scen i filmen är när Akillies ska kriga mot Hektor. Detta händer i båda medierna men på något sätt så förklaras dem olika och händelserna är inte de samma. I boken så får man en annan beskrivning hur de krigade mot varandra, där Hektor först sprang iväg från Akillies men i filmen så kommer han ner från sitt palats. Personligen tycker jag att filmen gjorde det på ett mer spännande sätt. I filmen fick de med hela striden och den spännande musiken i bakgrunden gjorde scenen perfekt.

 

Jag brukar ofta gilla mer böcker än filmer på grund av att böcker är mer detaljerade och målande. Böcker får mig att skapa en bild i huvudet och jag får bestämma hur de ska se ut och tolka miljön på mitt eget sett. Möjlighet att fantisera och sätta sina egna ramar är väldigt befriande och skönt. Men i detta fallet var filmen lite bättre än boken. Och mina anledningar till det är att skådespelarna i filmen gör ett utmärkt jobb och de lever sig verkligen in i den tiden de befinner sig i. Men också att filmen får igång ett extra sinne och det är hörseln, ljuden och musiken. Jag tror att musiken påverkar ens tyckande mycket eftersom man får en känsla att man befinner sig i den tiden. Boken kan tyvärr inte förmedla musik men trots det tycker jag att boken är fantastisk.

 

Det som också är väldigt imponerande är att berättelsen skrevs för flera 1000 år sedan och att den ännu idag berättas. Det är en berättelse som aldrig kommer att dö och jag tror att Ilianden är en typiskt klassiker av många olika skäl. För de första att den la grunden till framtidens litteratur och hur vi skriver idag. Tankarna bakom att resa och utvecklas som en individ påbörjades under antiken och som ännu idag är aktuellt. Men Illiaden är även bok som älskas av unga och gamla och går aldrig ur tiden. Det kan bero på att den är välskriven och har en speciellt gripande berättelse att förmedla. Jag tror det är en kombination av dessa faktorer som gör den till en klassiker. För mig är en klassiker ett konstverk som känns nödvändigt för människan.

 

Ilianden har teman som ännu idag är aktuella och som på så sätt gjort den till en klassiker som många känner igen sig i. Ilianden handlar mycket om krig och krigare som offrar sitt liv av olika anledningar. Anledning i detta fallet var kärleken mellan ett par som inte ansågs okej eftersom hon redan var gift med någon annan. Ännu idag krigar folk men på grund av andra anledningar, det kan handla om politiska eller religiösa själ. Där kan man se stora samband med boken och verkligheten, att de ännu idag pågår krig för att få sin vilja eller rätt igenom.

 

Iliandens andra viktigaste tema för mig är att följa sitt hjärta fast de kanske kommer leda till stora konsekvenser. Många beslut i boken var att dem följde sina hjärtan och ingenting annat. Vad folk ännu idag gör men där boken kanske påminner oss lite idag att ta den vägen i livet man själv vill ta och inte vad någon annan vill eller tycker man ska ta. Helt enkelt lita på sin instinkt och om man verkligen vill de så ska man gå för det till hundra procent. Dessa temor är ett gott exempel varför Iliaden är en typisk klassiker och varför den aldrig kommer dö ut på vår jord.

 

/Armin

 

Mitt brev efter döden

Cigarett test/ tjära test

/Armin

Forrest Gump

 

Facts: 

 

List five important historical events in the film. 

 

  1. The war in Vietnam 
  2. President Kennedy got shot.
  3. Black Panther gathering 
  4. John Lennon. 
  5. Elvis Preisley´s got fame.

 

Understanding:

 

Write a summary of the film using only 50 words. 

 

Forrest Gump is a simple man with a low IQ but with good intentions. His childhood was very tough but he was lucky to have his best friend Jenny. Forrest live day by day and seems to have a lucky and successful life.

 

Application:

 

Show three examples of Forrest Gump being in the right place at the right moment

  1. When he was out fishing and the storm arrived. His boat was the only boat that survived, which meant that he was the only one left to fish the shrimps.
  2. When he ran across the field during a match. The coaches saw his running skills and gave him a scholarship at a football college. 
  3. He invested in Apple computer at the perfect time when they where growing.

 

Analysis: 

 

Why do you think he keeps on running all the time? 

 

Maybe because he was not able to run when he was little and when he found out that he was a fast runner he never stopped running. I also think that if you never had done something or been able to do it before you just want it more than other people who always have been doing it. I think that Forrest Gump likes to run and that he finds it very relaxing sometimes. But in some cases he got out of trouble by running. 

 

Synthesis: 

 

How do you think Forrest should have done to keep Jenny by his side?

 

I think that he couldn’t do so much because she had big dreams that she wanted to come true. He was trying to be with her but she wanted something else, something Forrest could not give to her. It’s sad because Forrest loved her but she didn’t feel the same. 

 

Evaluation: 

 

How would you explain why the director of the film made a film like this?  

 

I think that he would explain that life isn’t predictable and that everything can happen. Even if you don’t have the right conditions and maybe are not like everybody else you still can be successful. So believe in yourself and dream big and don’t let anyone bring you down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrest Gump

Forrest Gump is a very inspiration man who give you that feeling that everything is possible. And that you maybe don’t need to be the smartest one to be successful. He is special in many ways and one of his bad/good gifts is that he always do what other people telling him to do. And that gift helpt him a lot in his life.

I think that Forrest didn’t really understood what was going on in his life and that every thing happend so fast, and that maybe affected his personality. A good exampel is when Forrest made a promise to his best friend Bubba to enter the Shrimping buisness with him. But Bubba died and it was a hard time for Forrest. Despite that he keept his promise and started the Shrimping buisness. That shows that forest is a very good and honest person.

Forrest seems very confused and lost most of the time. Maybe because he have so many thoughts on his mind. About Jenny, mother and Bubba. But how do other people think about him? They think that he is dum and stupid guy but if they knew his life story they would regret every single word.

Etikettmoln